Sertifisert Miljøfyrtårn

woop woop hejhje

Til våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Hei alle sammen!
Malermester Røed er i disse dager i gang med å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.


Hva er Miljøfyrtårn?
«Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Nesten 5000 virksomheter er sertifisert Miljøfyrtårn per desember 2015.

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet tildeles etter en uavhengig vurdering. Det leveres årlige miljørapporter og hvert tredje år blir virksomheten resertifisert.
Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.» Fra miljofyrtarn.no.

Vi har satt sammen en miljøgruppe som skal jobbe med sertifiseringsarbeidet i bedriften. Gruppen består av Kent O Røed Daglig leder, Lars Larsson Verneombud, og Bjørn Garlimo Miljøfyrtårnkonsulent fra Wergeland Bedriftsutvikling.
Det er flere gode grunner til å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.


• Vi viser samfunnsansvar og bygger samtidig omdømme rundt vårt miljøengasjement.


• Når vi miljøfyrtårnsertifiserer vår virksomhet gjennomgås alle rutiner for å oppnå en mer miljøvennlig drift. I tillegg til å spare miljøet vil vi sannsynligvis også spare utgifter ved energiøkonomisering, avfallsreduksjon og smarte transportløsninger.

• Vi sikrer at vi har godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser.

For mer informasjon om Miljøfyrtårn, se miljofyrtarn.no

 


Med vennlig hilsen
Kent O Røed Malermester
Sentral: 55 50 95 59
mobil: 98283937
Malermester Røed AS, Janaflaten 52, 5179 Godvik

 

 

Flügger

Hovedleverandør er Flügger

Malingprodukter vi anbefaler våre kunder

Produkter

Malerverktøy

Sammen med vår produsent lager vi ruller, koster og brett som passer godt sammen. Se tilbud.

Produkter