Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

Vi har gleden av å utføre vedlikehold av eiendomsmassen til Universitetet i Bergen (UIB) og Bergen Bolig Byfornyelse (BBB). 
Dette innebærer mange faglige utfordringer som for eksempel fototapet fra Pghoto wall og antikvariske utfordringer.

http://www.uib.no/

Oppdragsgiver :  Universitetet i Bergen (UIB) og Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB)

 

Foto-tapet i trappeoppgangen i Det Akademiske Kvartalet