Røde Kors

Malemester Røed AS tar samfunnsansvar og ønsker å bidra positivt til utviklingen av masseidretten i Bergen og omegn.  Vi er derfor stolt sponsor av aktiviteter i Bergens regionen. 

 


           Månedlig bidrag til Røde Kors.  Se hva vi bidrar til: https://www.rodekors.no
           Dette er bedriftens samfunnsansvar.  se https://www.rodekors.no/bedriftsidene/
           Vårt bidrag.

Røde Kors

Malermester Røed AS bidrar med månedlige bidrag til Røde Kors.
På denne måten støtter bedriften opp om arbeidet som Røde Kors utfører både her i landet og internasjonalt.

Her kan du se aktivitetene Røde Kors har.